โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

Denla Kindergarten

ชื่อผลงาน โรงเรียนอนุบาล เด่นหล้า

ประเภทลูกค้า โรงเรียน

 รายละเอียดสินค้า ติดตั้งเครื่องปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำ PAC Pooltemper ขนาด 46 kW จำนวน 4 เครื่อง กับสระว่ายน้ำในร่ม ทั้ง 2 สาขา คือสาขาเพชรเกษมและสาขาพระราม 5 เพื่อปรับให้น้ำในสระอุ่น เหมาะสำหรับการว่ายน้ำของเด็กๆ