โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

บริษัท ฟูนาคิ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผลงาน บริษัท ฟูนาคิ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทลูกค้า อาคารสำนักงาน

รายละเอียด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ PAC Hybrid Solar ขนาด 456,000 บีทียู ต่อกับแผงโซล่า เซลล์ 300 watt x 80 แผ่น รวม 24 kW. เพื่อ ใช้งานกับอาคารสำนักงาน 4 ชั้น ทั้งอาคาร