โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

Kavinburi Green Hotel จ. อุดรธานี

ชื่อผลงาน Kavinburi Green Hotel

ประเภทลูกค้า โรงแรม

รายละเอียด โรงแรมกวินบุรี กรีน โฮเทล  (Kavinburi Green Hotel) โรงแรมที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดของการอนุรักษ์ พลังงาน รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง  และแหล่งท่องเที่ยวของอุดรธานี เพื่อตอบโจทย์ของการเป็นโรงแรมสีเขียว กวินบุรี จึงเลือกติดตั้งเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน PAC EcoAire,  PAC Frenergy รุ่น   PAS-050101 ขนาด 50 ลิตร จำนวน 69 ใบ  ให้กับห้องพักทุกห้อง สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังทั้งโครงการ