โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

KS Phuket Laundry

ชื่อผลงาน KS Phuket Laundry
ประเภทลูกค้า ร้านซักรีด
รายละเอียด KS Phuket Laundry ให้บริการซักผ้าอุตสาหกรรม ด้านการซักรีด อีกทั้งเทคโนโลยีอันสมัย และผลิตภัณฑ์ที่ใช้มีคุุณภาพและครบครัน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ PAC Heatralized ในการทำน้ำร้อน แถมยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าด้วยค่ะ