โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

Layan Green Park Phuket

ชื่อผลงาน Layan Green Park Phuket

ประเภทลูกค้า โรงแรม รีสอร์ท

รายละเอียด PAC ติดตั้งระบบน้ำร้อนแบบ Heat Pump ที่ Layan Green Park Phuket สินค้าประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟให้ธุรกิจโรงแรม 

PAC ติดตั้งระบบน้ำร้อนแบบ Heat Pump ที่ Layan Green Park Phuket สินค้าประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟให้ธุรกิจโรงแรม