โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

I Live Town Kanda Property โครงการหมู่บ้านจัดสรร (Eco Smart Town) กานดา พร็อพเพอร์ตี้

ชื่อผลงาน I Live Town  ( กานดา พร็อพเพอร์ตี้)

ประเภทลูกค้า โครงการหมู่บ้านจัดสรร (Eco Smart Town)

รายละเอียด  โครงการไอลีฟ ทาวน์ เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ “บ้านกานดา”   ได้เลือกสรรทำเลแห่งศักยภาพให้เป็นที่อยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่  ทั้งนี้ PAC ได้เป็นส่วนสำคัญของโครงการที่ช่วยประหยัดพลังงาน โดยติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนฟรีจากเครื่องปรับอากาศ PAC Frenergy รุ่น PAS100101 ขนาด 100 ลิตร สำหรับครอบครัวขนาดกลาง และ รุ่น PAS 060101 ขนาด 60 ลิตร สำหรับครอบครัวขนาดเล็ก ให้กับบ้านเกือบ 300 หลังที่อยู่ในโครงการ  เพื่อใช้ในการผลิตน้ำร้อนไปใช้ประโยชน์ภายในบ้านในการอุปโภค ฯลฯ