โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท สยาม มิชลิน จำกัด

ชื่อผลงาน บริษัท สยาม มิชลิน จำกัด

ประเภทลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ PAC Hybrid Solar ขนาด 192,000 บีทียู ต่อกับแผงโซล่า เซลล์ 300 watt x 100 แผ่น รวม 30 kW เพื่อใช้งานกับอาคารสำนักงาน