โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

Norwich International school

ชื่อผลงาน โรงเรียนนานาชาตินอริช ถนนพระรามสอง

ประเภทลูกค้า สถานศึกษา

รายละเอียด โรงเรียนนานาชาตินอริช เป็นสถานศึกษานานาชาติ ที่ออกแบบให้มีสิ่งแวดล้อมภายในไว้อย่าง กว้างขวาง โปร่ง โล่ง สบาย บริเวณทางเดินโปร่งลมพัดผ่าน อากาศดี ทุกห้องเรียนมองออกมาเห็นบรรยากาศโดยรอบ เปิดสอนวิชาการหลักสูตรจากประเทศอังกฤษ สอดแทรกหลักพุทธวจนะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ จึงมีสนามกีฬาหลากหลายให้เลือกทางกิจกรรม ซึ่งเด็กๆ ส่วนใหญ่ชอบที่จะว่ายน้ำ ทางโรงเรียนจึงเลือกที่จะติดตั้งเครื่องปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำให้กับเด็กๆ เพื่อให้อุ่นสบายด้วยย

PAC Pooltemper

PAC PPT-100SVS

PAC PPT-020HP

Heating Capacity 45 kW

COP    4.73

Heat Exchanger  Titanium Coil in PVC

Power Supply   380V/3Ph/51Hz