โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

โรงเรียน นวลวรรณศึกษา

ชื่อผลงาน โรงเรียน นวลวรรณศึกษา

ประเภทลูกค้า สถานศึกษา

รายละเอียด โรงเรียน นวลวรรณศึกษา เป็นโรงเรียนที่มุ่งพัฒนานักเรียน ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีจิตสำนักที่ดี ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ด้วยปรัชญาของโรงเรียนนี้ว่า เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้พลัง จึงได้ติดตั้งเครื่องปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำ  PAC Pooltemper รุ่น PAC PPT-250SVS ซึ่งประหยัดพลังงานและยังลดต้นทุนค่าไฟอีกด้วย

Heating Capacity 105 BTU/h

COP     5.90

Heat Exchanger Titanium Coil in PVC

Power Supply    380/3/50 V/Ph/Hz