โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

Passion cafe & Bistro at Esso สอยดาว

ชื่อผลงาน Passion Cafe & Bistro at Esso สอยดาว ประเภทลูกค้า ร้านกาแฟ รายละเอียด ติดตั้ง PAC Hybrid Solar สำหรับเครื่องปรับอากาศ wall type ขนาด 24,000 btu จำนวน 2 ชุด และ เครื่องปรับอากาศแบบ 4 ทิศทาง ขนาด 24,000 btu จำนวน 1 ชุด แผงโซล่าจำนวน 12 Kw.