โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

Payathai Sriracha Hospital

ชื่อผลงาน โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

ประเภทลูกค้า โรงพยาบาล

รายละเอียด ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนแบบปั๊มความร้อน PAC Heat Pump ( Heatralized )

รุ่น PASHW 061S-D-GX-PSขนาด 13.2 kW

รุ่น KRSJ-50(72)/Cขนาด 7.2 kW