โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

Pingviman Hotel ห้องพักสไตล์ไทย จ.เชียงใหม่

ชื่อผลงาน โรงแรมพิงค์วิมาน

ประเภทลูกค้า โรงแรม รีสอร์ท

รายละเอียด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ PAC Hybrid Plus ขนาด 1,000,000 บีทียู ผลิตน้ำร้อน 2,000 ลิตร เพื่อใช้กับเครื่องปรับอากาศ และระบบน้ำร้อนทั้งหมด 3 อาคาร 44 ห้อง