โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

โรงแรมพระนครนอนเล่น ย่านพระนคร กรุงเทพมหานคร

ชื่อผลงาน โรงแรม พระนครนอนเล่น กรุงเทพมหานคร

ประเภทลูกค้า โรงแรม

รายละเอียด  โรงแรมพระนคร นอนเล่น เป็นโรงแรมเล็กๆ  4 ชั้น หลังเก่าย่านพระนคร ออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ โดดเด่น การตกแต่งส่วนใหญ่ใช้ของเก่าเกือบทั้งหมดอย่างลงตัว  ซึ่งคุณโรส-วริศรา มหากายี ผู้บริหารโรงแรม ต้องการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นไทยไว้ในโรงแรมนี้ ดังนั้น ห้องพัก 30 กว่าห้องนี้มีไว้รองรับแขกชาวต่างชาติที่รักความเป็นธรรมชาติ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับได้ว่า PAC เองเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากการติดตั้ง PAC Frenergy  รุ่น PAS 100102 ขนาด 100 ลิตร เพื่อรองรับการใช้งานของโรงแรม