โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

Pullman King Power Hotel

ชื่อผลงาน Pullman King Power Hotel ประเภทลูกค้า โรงแรม รีสอร์ท รายละเอียด โรงแรม Pullman King Power Hotel ติดตั้ง PAC Heat Pump รุ่น Performance Series ขนาด 72 kW จำนวน 3 เครื่อง ทำน้ำร้อนในห้องพักของโรงแรม