โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

บริษัท ควอลิเมด จำกัด

ชื่อผลงาน บริษัท ควอลิเมด จำกัด

ประเภทลูกค้า อาคารสำนักงาน คลังสินค้า

รายละเอียด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ PAC Hybrid Solar ขนาด 192,000 บีทียู ต่อกับแผงโซล่า เซลล์ 300 watt x 48 แผ่น รวม 14.4 kW เพื่อใช้กับอาคารสำนักงาน และคลังสินค้าเก็บยาและเวชภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าของทางบริษัท ฯ