โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

Rarinjinda Wellness Spa Resort

ชื่อผลงาน ระรินจินดา เวลล์เนส สปา รีสอร์ท

ประเภทลูกค้า สปา ออนเซ็น

รายละเอียด ติดตั้งเครื่องปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำ PAC Pooltemper  จำนวน ขนาด 5 เครื่อง เพื่อใช้กับสระธาราบำบัด และบ่อออนเซ็นที่มีอุณหภูมิสูงถึง  40 องศาเซลเซียส