โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

S15 Sukhumvit Hotel

PAC Air Cooled Chiller เป็นระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ระบายความร้อนจากคอยร้อนแอร์ด้วยน้ำเสริมและทดแทนชิลเลอร์เก่าเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิมธิภาพ พร้อมทั้งได้น้ำร้อนฟรี

และยังนำความร้อนที่ระบายออกกลับมาทำเป็นน้ำร้อนใช้ภายในห้องพักแขกของโรงแรมได้อีกด้วยค่ะ ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆค่ะ