โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

Scuba Diver สถาบันสอนดำน้ำ

ชื่อผลงาน Scuba Diver

ประเภทลูกค้า โรงเรียนสอนดำน้ำ

รายละเอียด Scuba Diver เป็นสถาบันสอนดำน้ำที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 18 ปี สอนและผลิตนักดำน้ำที่มีคุณภาพให้กับวงการ ซึ่งหลักสูตรสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับครูฝึก NAUI PADI และ DAT ทางสถาบันเน้นการเรียนที่ปลอดภัย ได้ความรู้ จบหลักสูตรได้รับใบอนุญาตดำน้ำสากลซึ่งสามารถใช้ดำน้ำได้ทั่วโลก

PAC Pooltemper รุ่น  PPT-045HP

– Heat Exchanger Titanium Coil in PVC (Tube in shell)
– Power Supply V/Ph/Hz 220/1/50
– Heating Capacity 64,830 BTU/h