โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

The Supreme Patriarch Center on Aging

ชื่อผลงาน ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ

ประเภทลูกค้า ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

รายละเอียด ติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิสระว่ายน้ำ PAC Pooltemper รุ่น PPT-100SVS ขนาด 45 kW  จำนวน 1 เครื่อง