โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

ค้นหา Error Code

  • 1) เลือกผลิตภัณฑ์

Found 147 Results
Page 1 of 147

E08


E08
Pooltemper PPE-025 HS
สิ่งผิดปกติ
Communication fault
สาเหตุ
การสื่อสารระหว่างเมนบอร์ดกับหน้าจอควบคุมผิดพลาด
วิธีการแก้ไข
ตรวจสอบสายสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างชุดควบคุมและหน้าจอ

สิงหาคม 2, 2023


Page 1 of 147

คู่มือการใช้งาน